เซ่งเฮง นูดเดิ้ล
ผู้นำด้านการผลิตหมี่ซั่ว หมี่ฮ่องกง
" เส้นเหนียวนุ่ม สะอาด ปลอดภัย
ผลิตโดยเครื่องจักรที่ทันสมัย
ได้มาตรฐานสากล "
"เราเป็นโรงงานผลิตหมี่ซั่วชั้นนำแห่งแรก
และหนึ่งเดียวในประเทศไทย
ที่ใช้ระบบปิดในการผลิตทั้งหมด "
เซ่งเฮง นูดเดิ้ล
ผู้นำด้านการผลิตหมี่ซั่ว หมี่ฮ่องกง
" เรามุ่งมั่นที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด
โดยคำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัย
เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้บริโภค "
เซ่งเฮง นูดเดิ้ล
ผู้นำด้านการผลิตหมี่ซั่ว หมี่ฮ่องกง
“เราสร้างกรรมวิธีการผลิต การบริหาร
การจัดการ และการควบคุมคุณภาพ
ที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานสากล”
เซ่งเฮง นูดเดิ้ล
ผู้นำด้านการผลิตหมี่ซั่ว หมี่ฮ่องกง
previous arrow
next arrow
Slider
นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)
   ลูกค้าพึงพอใจ     สินค้าปลอดภัย
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม      พร้อมให้บริการ
สู่ระบบมาตรฐาน       ผลงานคุณภาพ
Slider
บริษัท เซ่งเฮง นูดเดิ้ล จำกัด
           ได้จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2554 มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจประเภทการผลิตอาหารสำเร็จรูปหมี่ซั่ว จำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ โดยเริ่มดำเนินการติดตั้งเครื่องจักรและผลิตอาหารเมื่อปี พ.ศ. 2560 ภายใต้การควบคุมและกำหนดนโยบายการบริหารงานโดย คุณนิพนธ์ อารีย์จิตเกษม ผู้บริหาร ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่เป็นคนรุ่นใหม่ มีความคิดก้าวหน้า รวมทั้งทีมงานที่มีประสบการณ์กว่า 50 ปีในการผลิตหมี่ซั่ว จึงนำเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัย และระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานมาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและสามารถรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้นในทุก ๆ ปี

          บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาและปรับปรุงกรรมวิธีในการผลิต เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปและแสวงหาแนวทางการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด แต่ยังคงคำนึงถึงความเป็นเอกลักษณ์ที่ได้สืบทอดกันมาจนเป็นที่ได้รับความนิยมอยู่ในปัจจุบันนี้
" โรงงานผลิตหมี่ซั่วชั้นนำแห่งแรก และหนึ่งเดียวในประเทศ ที่ใช้ระบบปิดในการผลิตทั้งหมด "
Slider
การผลิต
(Production)
บริษัท ฯ มีการวางแผนการผลิตเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยนำเทคโนโลยี
เครื่องจักรที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิต รวมถึงใส่ใจและให้ความสำคัญต่อกระบวนการผลิต
สินค้าในทุกขั้นตอน ภายใต้ทีมงานและบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
Slider
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
(Product Research and Development)
บริษัท ฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและสร้างสรรค์กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อตอบสนอง
ทุกความต้องการของกลุ่มลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดโดยเน้นให้ความสำคัญ
ในด้านคุณภาพของสินค้าเป็นหลัก
Slider
การควบคุมคุณภาพ
(Quality Control)
บริษัท ฯ ดำเนินงานภายใต้ระบบบริหารจัดการคุณภาพ ซึ่งมุ่งมั่นที่จะดำเนินการผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
- โปรแกรมพื้นฐานด้านสุขลักษณะและความปลอดภัยของอาหาร หรือหลักเกณฑ์
  ทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร (GMP หรือ Food Hygiene)
- ระบบวิเคราะห์อันตรายและหาจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในกระบวนการผลิต (HACCP)
- การรับรองให้ใช้เครื่องหมายมาตรฐานฮาลาล (Halal Certification)
Slider
ผลิตภัณฑ์ของเรามีวางจำหน่ายทั่วโลก
O.E.M SERVICE
Slider
บริษัท เซ่งเฮง นูดเดิ้ล จำกัด
SENGHENG NOODLE CO.,LTD.
55/5 หมู่ที่ 6 ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา
จังหวัดปทุมธานี 12150
55/5 Moo. 6 Phuet Udom Subdistrict,
Lamlukka District, Pathumthani 12150
เบอร์โทรศัพท์
Phone Number
Tel. +66-2157-0561-64
Mobile. 098-276-1905
Mobile. 061-405-1905
Fax. +66-2157-0560
อีเมล์ / เว็บไซต์
E-mail / Website
shnnoodle@gmail.com
sales.info@shnnoodle.com
ID Line : @senghengnoodle
http://www.shnnoodle.com
Slider