เกี่ยวกับเรา
" โรงงานผลิตหมี่ซั่วชั้นนำแห่งแรก และหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่ใช้ระบบปิดในการผลิตทั้งหมด"
Slider
ความเป็นมาของบริษัท
(Company History)
          บริษัท ฯ ได้จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจประเภทการผลิตอาหารสำเร็จรูปหมี่ซั่ว จำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ โดยเริ่มดำเนินการติดตั้งเครื่องจักรและผลิตอาหารเมื่อปี พ.ศ. 2560 ภายใต้การควบคุมและกำหนดนโยบายการบริหารงานโดย คุณนิพนธ์ อารีย์จิตเกษม ผู้บริหาร ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่เป็นคนรุ่นใหม่ มีความคิดก้าวหน้า รวมทั้งทีมงานที่มีประสบการณ์กว่า 50 ปีในการผลิตหมี่ซั่ว จึงนำเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัย และระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานมาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและสามารถรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้นในทุก ๆ ปี
          บริษัท ฯ มุ่งมั่นพัฒนาและปรับปรุงกรรมวิธีในการผลิต เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปและแสวงหาแนวทางการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด แต่ยังคงคำนึงถึงความเป็นเอกลักษณ์ที่ได้สืบทอดกันมาจนเป็นที่ได้รับความนิยมอยู่ในปัจจุบันนี้
          ปัจจุบันเรามีสินค้าที่ผลิตเพื่อส่งจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ หมี่ฮ่องกง หมี่ซั่วเมืองจีน หมี่ซั่วขาว หมี่ซั่วเหลือง และหมี่ซั่วขมิ้น สินค้าของเราได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตที่ดี (Good Manufacturing Practice : GMP) และมาตรฐาน (Hazard Analysis and Critical Control Point : HACCP) รวมทั้งได้รับการรับรองให้ใช้เครื่องหมายฮาลาล (HALAL)
Slider
นโยบายคุณภาพ
(Quality Policy)
" ลูกค้าพึงพอใจ     สินค้าปลอดภัย     ใส่ใจสิ่งแวดล้อม      พร้อมให้บริการ     สู่ระบบมาตรฐาน       ผลงานคุณภาพ "
Slider
วิสัยทัศน์ & พันธกิจ
(Vision & Mission)

          เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำและผู้เชี่ยวชาญในการผลิตหมี่ซั่ว และเป็นโรงงานชั้นนำแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ใช้ระบบปิดในการผลิตทั้งหมด เรามุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นแหล่งผู้ผลิต “หมี่ซั่ว” ที่ดีที่สุดในโลก
นิพนธ์ อารีย์จิตเกษม
กรรมการผู้จัดการ
Slider